Edukacije


Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - Uprava za veterinarstvo je u suradnji s Kraljevskim društvom za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA) u razdoblju od  29. lipnja do 01. srpnja 2010. godine održalo radionicu ''Zaštita životinja na farmama svinja i peradi''.Tema navedene radionice je bila razvijanje postupaka procjene uvjeta kojima moraju udovoljavati farme svinja i farme pilića za tov s ciljem razvoja jednoobraznih postupaka za provođenje inspekcija na farmama da bi se prevladale individualne razlike pri tumačenju propisa.

Radionica je bila namijenjena veterinarskim inspektorima te službenim i ovlaštenim veterinarima. Praktična znanja stečena tijekom ove radionice prilikom održavanju praktičnih vježbi na farmama svakako će doprinijeti boljoj primjeni zakonodavstva iz područja dobrobiti životinja na farmama.  Kalendar događanja