Dobrobit životinja za pokuse


http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/dobrobitZivotinja/DZpokusi/Upisnik 25.10.2019.pdfDobrobit životinja za pokuse obuhvaća uvjete zaštite pokusnih životinja. Pokusna životinja je ona životinja koja se koristi ili će se koristiti u pokusima te svaka laboratorijska (uzgojena) životinja koja je uzgojena isključivo za korištenje u pokusne svrhe. Pokus uključuje sve postupke uklanjanja boli, patnje, uznemirenosti, iscrpljenosti ili dugotrajnu ozljedu. 


Poveznice: 


Kalendar događanja