Goveda


Označavanje goveda je temeljna radnja koja je osnovni preduvjet za provođenje principa sljedivosti te posljedično tome kontrolu prometa i nadzor zdravlja životinja uključujući ovdje i zdravstveni status stada.
Osim toga označavanje je sastavni dio registracije goveda u pripadajuću računalnu bazu čija točnost i sukladnost sa stvarnim stanjem na pojedinom gospodarstvu ima utjecaj na samog posjednika životinja.
Označavanje i registracija goveda sukladno Uredbi (EK) Br. 1760/2000 / Identification and Registration of bovine animals according to Regulation (EC) No 1760/2000 (PDF)

Kalendar događanja