Delegirane i provedbene uredbe


Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”)
 

KATEGORIZACIJA BOLESTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i kontrolu bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4.12.2018.)

BOLESTI KATEGORIJE A
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprječavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3.6.2020)
 

BOLESTI KATEGORIJE B i C
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (SL L 174, 3.6.2020.)

OBAVJEŠĆIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE U EUROPSKOJ UNIJI, PROGRAM NADZIRANJA U UNIJI
Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2002 оd 7. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formata i postupaka za podnošenje programa nadziranja u Uniji i programa iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te u pogledu računalnog informacijskog sustava (SL L 412, 8.12.2020.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/690 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji, zemljopisnog područja primjene takvih programa i bolesti s popisa za koje se može utvrditi status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente (SL L 174, 3.6.2020.)

POPIS PODRUČJA SLOBODNIH OD BOLESTI I ODOBRENIH PROGRAMA ZA ISKORJENJIVANJE BOLESTI
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/620 оd 15. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja statusa „slobodno od bolesti” i statusa područja na kojemu se ne provodi cijepljenje za određene države članice ili njihove zone ili kompartmente s obzirom na određene bolesti s popisa te u pogledu odobravanja programa iskorjenjivanja tih bolesti s popisa
 
Nacionalne  mjere za određene bolesti akvatičnih životinja
Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/260 оd 11. veljače 2021. o odobravanju nacionalnih mjera za ograničavanje utjecaja određenih bolesti akvatičnih životinja u skladu s člankom 226. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2010/221/EU
 

POSEBNE MJERE KONTROLE BOLESTI OD STRANE EUROPSKE KOMISIJE - BOLESTI KATEGORIJE A


Afrička svinjska kuga
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge

Bolest kvrgave kože
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1070 оd 28. lipnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu u ograničenom razdoblju koje se odnose na infekciju
virusom bolesti kvrgave kože

HITNE MJERE

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/361 оd 22. veljače 2021. o utvrđivanju hitnih mjera za premještanja između država članica i ulazak u Uniju pošiljaka daždevnjaka s obzirom na infekciju gljivicom Batrachochytrium salamandrivorans

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/110 оd 12. siječnja 2023. o utvrđivanju hitnih mjera u vezi s potvrđenim slučajevima zaraze malim kornjašem košnice (Aethina tumida) u Italiji i Francuskoj te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2021/597

BANKA ANTIGENA, CJEPIVA I DIJAGNOSTIČKIH REAGENSA EUROPSKE UNIJE

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/139 оd 16. studenog 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upravljanja, skladištenja i zamjene zaliha u Unijinim bankama antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa te biozaštitnih, biosigurnosnih i bioizolacijskih zahtjeva za funkcioniranje tih banaka
 
Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/140 оd 16. studenog 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Unijinih banaka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa

OBJEKTI ZA KOPNENE ŽIVOTINJE, VALIONICE, SLJEDIVOST ODREĐENIH KOPNENIH ŽIVOTINJA I JAJA ZA VALENJE

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/520 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja (SL L 104, 25.3.2021.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/963 оd 10. lipnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 i (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje

IZUZEĆE OD REGISTRACIJE OBJEKATA U KOJIMA SE DRŽE KOPNENE ŽIVOTINJE

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1345 оd 1. kolovoza 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registracije i odobravanja objekata u kojima se drže kopnene životinje i prikupljaju, proizvode, obrađuju ili pohranjuju zametni proizvodi.

OBJEKTI AKVAKULTURE I PRIJEVOZNICI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/691 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte akvakulture i prijevoznike akvatičnih životinja (SL L 174, 3.6.2020.)

IZUZEĆE OD REGISTRACIJE OBJEKATA AKVAKULTURE

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2037 оd 22. studenog 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća od obveza registracije objekata akvakulture i od obveza subjekata u pogledu vođenja evidencije

OBJEKTI ZA ZAMETNE PROIZVODE, SLJEDIVOST, UVJETI PREMJEŠTANJA ZAMETNIH PROIZVODA ODREĐENIH DRŽANIH KOPNENIH ŽIVOTINJA

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 оd 17. prosinca 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (SL L 174, 3.6.2020.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/999 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i sljedivosti zametnih proizvoda goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara (SL L 221, 10.7.2020.)

UVJETI PREMJEŠTANJA KOPNENIH ŽIVOTINJA I JAJA ZA VALENJE U EUROPSKOJ UNIJI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valjenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020.)

UVJETI ZA ULAZAK U UNIJU IZ TREĆIH ZEMALJA

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020.)

Lista trećih zemalja
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća

UVJETI PREMJEŠTANJA AKVATIČNIH ŽIVOTINJA U UNIJI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/990 od 28. travnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (SL L 221, 10.7.2020.).

UVJETI PREMJEŠTANJA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA U UNIJI

Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/2154 оd 14. listopada 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja, certificiranja i obavješćivanja za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla od kopnenih životinja u Uniji (SL L 431, 21.12.2020.)
 

CERTIFIKATI ZA PREMJEŠTANJA UNUTAR EUROPSKE UNIJE I IZ TREĆIH ZEMALJA U EUROPSKU UNIJU


a) Promet unutar Unije i ulaz iz trećih zemalja u Uniju: goveda, svinje, ovce koze, kopitari, deve, jeleni, druge životinje, jaja za valenje, jednodnevni pilići, perad za rasplod i proizvodnju, ptice u zatočeništvu, zametni proizvodi goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, pčele, kopnene životinje između zatvorenih objekata, primati u zatvorene objekte, zametni proizvodi kopnenih životinja iz zatvorenih objekata, psi, mačke i pitome vretice...
Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja među državama članicama pošiljaka određenih kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/470/EU.

b) Promet unutar države članice i između država članica proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih ljudskoj potrošnji iz zona ograničenja i za slobodnoživuću divljač s koje nije skinuta koža te ulazak u Uniju iz trećih zemalja proizvoda namijenjenih ljudskoj potrošnji: svježe meso kopitara i papkara, meso peradi, bezgrebenki i druge pernate divljači, jaja i proizvodi od jaja, svježe meso divljih leporida, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja, mesnih pripravaka, masti i čvaraka, mesnih ekstrakata, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, ovitaka, žive ribe, živi rakovi, proizvodi podrijetlom od tih životinja, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa, proizvoda životinjskog podrijetlom od tih životinja, sirovog mlijeka, mliječnih proizvoda, kolostruma i proizvoda na osnovi kolostruma, rashlađenih, zamrznutih ili pripremljenih žabljih krakova, puževi, želatine, kolagen, sirovina i obrađena sirovina za proizvodnju želatine i kolagena, med i pčelarski proizvodi, kondroitin sulfata, hijaluronske kiseline, drugih hidroliziranih proizvoda od hrskavice, hitozana, glukozamina, sirila, ljepila iz ribljih mjehura i aminokiselina, meso gmazova i kukaca, klica namijenjenih prehrani ljudi i sjemena namijenjenog proizvodnji klica za prehranu ljudi, provoz kroz Uniju u treću zemlju, izravnim provozom ili nakon skladištenja u Uniji, mješovitih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, predložak certifikata o zdravlju životinja u slučaju prisilnog klanja izvan klaonice..

Provedbena uredba Komisije 2020/2235 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ.

c) Akvatične životinje i proizvodi porijeklom od akvatičnih životinja
Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2236 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka akvatičnih životinja i određenih proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1251/2008

 


 


Kalendar događanja