Službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje


Temeljem Zakona o hrani (Narodne novine,  broj 46/07, 84/08, 55/11) te članka 33. stavka 3. i članka 34. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, broj 81/13), članka 8. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, br. 86/10, 7/11 i 74/13) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), ministar poljoprivrede donio je rješenja o ovlaštenju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje čiji se popis s pripadajućim rješenjima nalazi u nastavku teksta.

Ovlašteni službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje upisani su u Upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje u kojem se nalaze kontakt podaci za svaki pojedini laboratorij.


Sukladno članku 22. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine 86/10, 7/11 i 74/13) službeni laboratoriji moraju Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za hranu dostaviti godišnje izvješće do kraja veljače naredne godine.

Godišnje izvješće o rezultatima labaratorijskih analiza službenih uzoraka u 2014. godini
 
Godišnje izvješće o rezultatima laboratorijskih analiza službenih uzoraka u 2013. godini


Godišnje izvješće o rezultatima analiza službenih kontrola hrane i hrane za životinje u 2012. godini

„Godišnje izvješće o radu službenih laboratorija za 2011. godinu“
                                                                                                                              Ažurirano:15.09.2020. god.

SLUŽBENI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Popis službenih laboratorija (s popisom metoda) za hranu i hranu za životinje  objavljeno  5.5.2020.

  

 


br.
Naziv laboratorija Važenje rješenja Rješenje
  1. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 

  3.
Bioinstitut d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  4.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije do izdavanja novog rješenja. PDF rješenja

  5.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko - podravske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  6.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  7.
Hrvatski veterinarski institut do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  8. Zavod za javno zdravstvo Zadar do izdavanja novog rješenja  PDF rješenja
 

  9.
Zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  10.
Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  11.
Institut za oceanografiju i ribarstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  12.
Hrvatska poljoprivredna agencija do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  13.
Inspecto d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
 
  14.
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo do izdavanja novog rješenja
PDF rješenja
 
  15.
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  16.
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  17.
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  18.
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije do okončanja postupka PDF rješenja

  19.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  20.
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  21.
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  22.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  23.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  24.
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  25.
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  26.
Centar za kontrolu namirnica - PBF do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  27.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  28.
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  29.
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  30.
RiEKO-LAB do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  31. J.S. Hamilton Croatia d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
PDF rješenje o promjeni naziva
PDF Rješenje o promjeni adrese
 
  32.
Sample Control d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  33.
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  34.
Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  35.
Labosan d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  36.
E.C.INSPEKT d.o.o.
do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
37. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 

Odluka o određivanju laboratorija za određivanje sadržaja masti, točke smrzavanja, gustoće, sadržaja bjelančevina u konzumnom mlijeku

Odluka o određivanju laboratorija za provedbu analiza začina i začinskog bilja (24.7.2019.)
Odluka o određivanju laboratorija za utvrđivanje patvorenosti meda
Odluka o određivanju laboratorija - maslinovo ulje
Odluka o određivanju laboratorija - ionizirajuće zračenje
Odluka o određivanju laboratorija - alargeni u medu
Odluka o određivanju laboratorija - kvaliteta  i autentičnost bučinog ulja
Odluka_o određivanju laboratorija - proizvodi ribarstva i akvakulture
Odluka o određivanju laboratorija - propolis
Odluka o određivanju laboratorija - kortikosteroidi u dodacima prehrani
Odluka o određivanju laboratorija - analiza maslinovih ulja
Odluka o određivanju laboratorija - analiza maslinovih ulja
Odluka o određivanju laboratorija analiza bučinog ulja
Odluka o određivanju laboratorija za detekciju kravljeg mlijeka i kazeinata u sirevima od ovčjeg i kozjeg mlijeka
Odluka o određivanju laboratorija za testiranje integriteta konzervi

REFERENTNI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Popis referentnih laboratorija (s popisom metoda) za hranu i hranu za životinje PDF (HTML)16.11.2016

 
R.br. Naziv laboratorija Važenje rješenja Rješenje
1. Institut za oceanografiju i ribarstvo do izdavanja rješenja PDF rješenja
2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo do izdavanja rješenja PDF rješenja
3. Hrvatski veterinarski institut   Odluka
do izdavanja rješenja PDF rješenje rezidue pesticida i teški metali
Do izdavanja novog rješenja PDF rješenje meso peradi
PDF rješenje analiziranje i testiranje zoonoza
PDF rješenje antimikrobna rezistencija
PDF rješenje Escherichia coli
PDF rješenje koagulaza pozitivni stafilokoki
PDF rješenje Lysteria monocytogenes
PDF rješenje paraziti
PDF rješenje proteini živ. podrijetla
PDF rješenje rezidue zab. tvari i farm.akt. tvari
PDF rješenje rod Campylobacter
PDF rješenje TSE
PDF rješenje PAH
PDF rješenje Akrilamidi
PDF rješenje Akrilamidi ispravak
4. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ do izdavanja rješenja PDF Rješenje Štampar;PDF Rješenje Pesticidi
5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenje listeria i stafilococci
   
do izdavanja novog rješenja PDF rješenje teški metali 

  • Napomena:
Zakon o hrani (Narodne novine broj 46/07, 84/08 i 55/11) ukinut  je novim Zakonom o hrani (Narodne novine, broj 81/13 i 14/14).

Do donošenja propisa iz članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, ovlašćivanje referentnih i službenih laboratorija i objava popisa referentnih i službenih laboratorija provodit će se temeljem Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, broj 86/10, 7/11 i 74/13) i Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine, broj 102/10).


Kalendar događanja