RASFF


 U skladu sa člankom 4. Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br.155/13), o incidentu ili potencijalnom incidentu nacionalna kontakt točka (NKT) mora biti obaviještena od strane tijela nadležno za provođenje službenih kontrola, Hrvatske agencije za hranu i Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja.

S obzirom da su nadležne inspekcije u sastavu Državnog inspektorata Republike Hrvatske te da su navedene Agencije pripojene Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu:

NKT je o incidentu ili potencijalnom incidentu obaviješten od strane inspekcije (veterinarska, sanitarna, poljoprivredna) Državnog inspektorata te Centra za sigurnost hrane i Centra za zaštitu bilja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
 
Istim je Pravilnikom propisano da izvori obavijesti, o incidentu ili potencijalnom incidentu obavještavaju NKT putem obrazaca koje izrađuje i ažurira NKT, a objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.


Obrasci koji se koriste u HR RASFF sustavu su:

Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu verzija 1.4. - Obrazac „Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu“

Originalna RASFF obavijest verzija 3.5. (OBRAZAC POPUNJAVA SAMO NKT) - Obrazac „Originalna RASFF obavijest

Dodatna RASFF obavijest verzija 3.4 - Obrazac „Dodatna RASFF obavijest“

Distribucijska lista - Obrazac „Distribucijska lista“
 

Kalendar događanja