Stručni ispiti


 Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 29. siječnja 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Kandidati:
Đorđo Nikpalj
Mateja Jurić
Tea Kirinčić
Valerija Rendulić
Josip Požega
Matea Gavran
Anita Ugarković
Vlatko Zvirotić
Kristina Lovrinić
Dragan Bajić
Marija Štritof
Josipa Birkić Bencun
Klara Puškarić
Helena Novak
 

Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati,                                                              Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Popis kandidata:


Prijava za polaganje strucnog ispita veterinarskih djelatnika i uplatnica  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Kontakt osoba u Upravi veterinarstva vezano uz održavanje stručnih ispita za veterinarske djelatnike:


Ivica Gelo
tel: 01 6443 849
fax: 01 6443 899
ivica.gelo@mps.hr

 


Kalendar događanja