Stručni ispitiObavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 5. srpnja 2017. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici
 1. Ana-Marija Blečić
 2. Viktorija Horvat
 3. Matea Banić
 4. Lana Čermak Plušćec
 5. Sonja Kozma Tokić
 6. Lara Kamenečki
 7. Maja Valenta
 8. Martina Sviličić
 9. Matija Kovačić 
 10. Mirna Mrakuzić
 11. Tina Rebrović
 12. Maja Duh
 13. Sandra Pavlović


 Poštovani,
 
            Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 5. srpnja 2017. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
            Ukoliko želite pristupiti polaganju stručnog ispita u gore navedenom roku, dužni ste (ukoliko već niste) najkasnije na dan polaganja ispita, priložiti u predmet  presliku uplatnice od 1300,00 kn  (uplata na račun Ministarstva poljoprivrede, br. HR1210010051863000160; model - 65  poziv na broj primatelja 7005-230-1079).
            Kandidati koji pristupaju stručnom ispitu obvezni su ponijeti sa sobom potrebnu opremu za polaganje stručnog dijela, i to: stetoskop, ogrtač, pregaču i čizme.
            Na općem dijelu stručnog ispita ispituje se gradivo iz sljedećih propisa:
- Zakon o veterinarstvu (NN, br. 82/13 i 148/13);
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici (NN, br. 84/11)(ne odnosi se na veterinarske tehničare);
- Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licence) (NN, br. 2/10.) (ne odnosi se na veterinarske tehničare);
- Pravilnik o vježbeničkom stažu i načinu polaganja stručnog ispita (NN, br. 5/99. i 44/99.).
            Na posebnom dijelu stručnog ispita ispituje se gradivo navedeno u Pravilniku o vježbeničkom stažu i načinu polaganja stručnog ispita (NN, br. 5/99. i 44/99.).
            U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u svezi polaganja stručnog ispita, obratite se Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, na broj telefona: 01/6443 867 ili na mail kresimir.kralj@mps.hr.
           
 Kontakt osoba u Upravi veterinarstva vezano uz održavanje stručnih ispita za veterinarske djelatnike:

Krešimir Kralj dr. med. vet. 

tel: 01 6443 867

fax: 01 6443 899

kresimir.kralj@mps.hr 

Prijavnica za stručni ispit

 


Kalendar događanja