Stručni ispitiObavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 12. travnja 2017. godine, s početkom u 8:00 u predavaonici Zavoda za fiziku (glavna zgrada, II kat) Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici
  1. DOMAGOJ JAKŠIĆ
  2. GORAN BAJO
  3. MARIJAN VUĐAN
  4. JOSIPA BRLETIĆ
  5. ANDREA IVKO
  6. KARMEN KORDIĆ
  7. ELLANY IPŠA
  8. IVONA TURINA
  9. MARTINA SVILIČIĆ
  10. IVANE DITRIH
  11. ANA MARIJA MATAK
  12. DANIJELA BIRAČ
  13. MAJA VALENTA

Poziv na stručni 12. travnja - POZIV

Kontakt osoba u Upravi veterinarstva vezano uz održavanje stručnih ispita za veterinarske djelatnike:

Krešimir Kralj dr. med. vet. 

tel: 01 6443 867

fax: 01 6443 899

kresimir.kralj@mps.hr 

Prijavnica za stručni ispit

 


Kalendar događanja