Stručni ispitiObavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 27. rujna 2017. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici
  1. SONJA KOZMA TOKIĆ
  2. DANIJELA KOLEK
  3. MARTINA SVILIČIĆ
  4. ANA-MARIJA KICHAZ
  5. LANA ZAJEC IVANKOVIĆ
  6. PREDRAG BEREČIĆ
  7. MARTINA CVETKO
  8. IVONA BARIČEVIĆ
  9. KLARA ATELJ


 Poziv na stručni ispit rujan 2017. god.
           
 


Kontakt osoba u Upravi veterinarstva vezano uz održavanje stručnih ispita za veterinarske djelatnike:

Krešimir Kralj dr. med. vet. 

tel: 01 6443 867

fax: 01 6443 899

kresimir.kralj@mps.hr 

Prijavnica za stručni ispit

 


Kalendar događanja