Stručni ispitiObavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 13. prosinca 2017. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.


Polaznici
 1. SONJA KOZMA TOKIĆ
 2. MARTINA ŽDRAVAC
 3. ANDRIJANA LUCIĆ
 4. DOROTEJA FUMIĆ
 5. MARTINA TURJAK. vježb. kniž., upl., dokaz o završenom obrazovanju
 6. IVANA KOVAČEVIĆ
 7. LANA-EMA ELEZOVIĆ, upl.
 8. VALENTINA VIDOVIĆ
 9. VALENTINA JERKOVIĆ
 10. ANAMARIJA BIĆANIĆ
 11. IVAN ŠANTAK
 12. VIKTORIA ŠAŠKO
 13. MARIJA ILEKOVIĆ
 14. NIKOLA ZOVKO
 15. JOSIPA BALIBAN
 16. BOŽANA MARINA LUKINAC
 17. VALENTINA DUMBOVEČAK
 18. SUZANA PEJNOVIĆ
 19. KLARA PEREZA
 20. TINA GAŠPAR


 Poziv na stručni ispit prosinac 2017. god.
           
 


Kontakt osoba u Upravi veterinarstva vezano uz održavanje stručnih ispita za veterinarske djelatnike:

Krešimir Kralj dr. med. vet. 

tel: 01 6443 867

fax: 01 6443 899

kresimir.kralj@mps.hr 

Prijavnica za stručni ispit

 


Kalendar događanja