Novosti

13.08.2021

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 53 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 90/2021 dana 13. kolovoza 2021. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. Tekst  natječaja, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321195.html
20.07.2021

Prvi slučajevi afričke svinjske kuge u domaćih svinja u Saveznoj Republici Njemačkoj


15. srpnja 2021. godine Savezna Republika Njemačka prijavila je Europskoj Komisiji prve slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih svinja. ASK je prvo potvrđena na dva gospodarstva te 17. srpnja i na trećem gospodarstvu sva smještena u administrativnoj oblasti Brandenburg koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom. U Njemačkoj je od prošle jeseni potvrđeno više od 1.200 slučajeva ASK kod divljih svinja u administrativnoj oblasti Brandenburg, dok su ovo prva potvrđena izbijanja ASK u domaćih svinja.

Jedno gospodarstvo je s većim brojem svinja, ukupno njih 315 (169 prasadi, 83 krmače, 58 svinja ispod 50 kg, 3 nerasta) dok je na druga dva gospodarstva samo šest svinja.
Navedena gospodarstva nalaze se unutar prethodno određenih zona pod restrikcijom uslijed pojave ASK u divljih svinja iz Dodatka II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu ASK.
U svrhu sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole ove bolesti naređene su sve mjere sukladno europskoj legislativi ( Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa).

Kalendar događanja