Novosti

13.10.2021

POČETAK JESENSKE AKCIJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede obavještava javnost da 20.10.2021. godine započinje s provedbom jesenske akcije oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske.

Vakcinalni mamci koji se koriste za cijepljenje lisica nisu štetni i opasni za zdravlje ljudi i domaćih životinja ukoliko se sa njima pravilno postupa. Cjepivo je testirano na primatima, psima, mačkama i drugim životinjama i dokazana je njegova neškodljivost. Mamci za oralnu vakcinaciju lisica nisu namijenjeni cijepljenju pasa, mačaka ili drugih domaćih životinja protiv bjesnoće. Kućni ljubimci cijepe se u veterinarskim organizacijama u skladu sa Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini . Konzumiranje većeg broja mamaka može uzrokovati probavne poremećaje kod ljubimca, ali ne predstavlja dugoročnu opasnost za njihovo zdravlje.

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica možete pronaći na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
07.10.2021

Privremena nedostupnost baze LYSACAN


U četvrtak 7.10.2021. u 17:00 ćemo ugasiti trenutačnu produkciju aplikacijskog sustava Lysacan. Što uključuje bazu podataka, sve aplikacije, servise i integracije.
Očekivano vrijeme povratka u produkcijski rad na novim serverima je 20:00
27.09.2021

Novo europsko zakonodavstvo u području zdravlja životinja


21. travnja 2021. godine s primjenom je započelo novo europsko zakonodavstvo iz područja zdravlja životinja odnosno primjena Uredbe (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja  i s njome povezane uredbe.
13.08.2021

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 53 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 90/2021 dana 13. kolovoza 2021. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. Tekst  natječaja, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321195.html

Kalendar događanja