Novosti

23.10.2020

Izmjena Natječaja za dodijeli pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima koji je objavljen u „ Narodne novine“ br. 113/2020 od 16. 10. 2020. godine.


Tekst izmjenjenog Natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima objavljena u „Narodnim novinama“ broj 116/2020. dana 23. listopada 2020. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306674.html


19.10.2020

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POJEDINIH POSLOVA SLUŽBENIH KONTROLA KONTROLNIM TIJELIMA


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima za sve jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 113/2020 dana 16. listopada 2020. godine. (LINK)
 Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. (LINK)

 
19.10.2020

Stručni ispit za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 4. studenog 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Nošenje zaštitne maske na ispitu obvezno te da bez zaštite neće moći pristupiti ispitu.
25.09.2020

Svjetski dan borbe protiv bjesnoće 28. rujna 2020. godine „Iskorijenimo bjesnoću suradnjom i cijepljenjem"
 Dana 28. rujna u svijetu se obilježava dan borbe protiv bjesnoće. Pod sloganom  „Iskorijenimo bjesnoću suradnjom i cijepljenjem“, a u svrhu podizanja javne svijesti o utjecaju i posljedicama bjesnoće na zdravlje ljudi i životinja, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede četrnaestu godinu za redom obilježava Svjetski dan borbe protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj.
 
Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. S obzirom na brojku od preko 59 000 oboljelih ljudi godišnje, u svjetskim razmjerima predstavlja jednu od najznačajnijih zoonoza.
 
Zavaljujući sustavnoj provedbi programa iskorjenjivanja bjesnoće u divljih životinja oralnom vakcinacijom lisica, te uvažavajući činjenicu da je posljednji slučaj bjesnoće potvrđen u veljači 2014. godine, s  ponosom ističemo da je na području Republike Hrvatske iskorjenjivanje bjesnoće ušlo u posljednju fazu. Veterinarska struka Republike Hrvatske time je izravno doprinijela ispunjenju jednog od glavnih strateških ciljeva Europske unije (EU) u području zdravlja životinja koji se odnosi na EU slobodnu od bjesnoće u divljih životinja do 2020. godine.
 
No unatoč tome, važno je kontinuirano održavati visoku raznu svijesti javnosti o opasnostima ove smrtonosne bolesti. Bjesnoća se može spriječiti. Sprječavanje bjesnoće započinje s odgovornim posjednikom životinje jer upravo briga o životinjama predstavlja najznačajniju stavku u sustavu kontrole ove bolesti. Kampanjom koja se provodi povodom Svjetskoga dana borbe protiv bjesnoće u globalnim razmjerima nastoji se pridonijeti boljoj informiranosti i podizanju javne svijesti o bjesnoći te mjerama kontrole iste.
 
Obilježavanjem svjetskog dana bjesnoće podržavamo i sve mjere kojima se osigurava napredak u iskorjenjivanju bjesnoće na globalnoj razini te pridonosimo ispunjenju globalnog strateškog plana za smanjenje smrtnih slučajeva ljudi od bjesnoće do 2030. godine.
Više informacija o Svjetskom danu bjesnoće dostupno je na https://rabiesalliance.org/world-rabies-day te https://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
 

Kalendar događanja