Novosti

17.01.2022

Visoko patogena influenca u peradi na području Osječko - baranjske županije


Nastavno na informaciju objavljenu u petak, 14. siječnja 2022. godine objavještavamo o potvrđenom slučaj visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u domaće peradi na gospodarstvu u naselju Branjin Vrh u Osječko-baranjskoj županiji.
U skladu s europskim propisima a s ciljem pravovremenog otkrivanja i sprečavanja daljnjeg širenja ove bolesti, određene su i mjere koje se provode u zonama ograničenja, a odnose se na sva gospodarstva koja drže perad i ptice u zatočeništvu, koja se nalaze u zoni zaštite (zaraženo područje) i zoni nadziranja (ugroženo područje).

Naselja koja se nalaze u zoni zaštite:

- Beli Manastir,  Branjin Vrh i Šumarina u općini Beli Manastir

Naselja koja se nalaze u zoni nadziranja su:

- Branjina, Kneževo i Popovac u općini Popovac,
- Kamenac, Kotlina i Karanac u općini Kneževi Vinogradi,
- Luč, Petlovac, Zeleno Polje, Širine i Sudaraž u općini Petlovac,
- Kozarac u općini Čeminac,
- Novi Bolman u općini Jagodnjak.

Također, na području Karlovačke županije potvđen je novi slučaj visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u jednog crvenokljunog labuda.
14.01.2022

Novi slučaj influence ptica na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko- baranjske županije


Dana 13. siječnja 2022. godine u jednom ekstenzivno držanom jatu domaće peradi na području naselja Branjin Vrh u Osječko-baranjskoj županiji potvrđena je influenca ptica podtipa H5N1. Određivanje patogenosti virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica) je u tijeku.
Na gospodarstvu se nalazilo 40 komada više vrsta domaće peradi, 3 ukrasne patke i 9 ukrasnih golubova. Vlasnik je dana 9. siječnja 2022. godine zbog uginuća većeg broja peradi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijavio sumnju na bolest; dana 10. siječnja 2022. godine provedeno je službeno uzorkovanje i 5 lešina dostavljeno je na laboratorijsko pretraživanje u svrhu potvrde odnosno isključivanja influence ptica. Odmah po zaprimanju sumnje predmetno gospodarstvo je stavljeno pod službeni nadzor te su rješenjem od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata naređene preventivne mjere radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687.
S obzirom na uginuća većeg broja peradi, preliminarne rezultate laboratorijskog pretraživanja i trenutnu epidemiološku situaciju influence ptica u RH i zemljama u okruženju,  na predmetnom gospodarstvu je pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata RH dana 12. siječnja 2022. godine izvršeno preventivno usmrćivanje sve peradi i ukrasnih ptica (27 kokoši nesilica, 3 patke, 9 golubova). Lešine i jaja upućena su na neškodljivo uklanjanje u Agroproteinku d.d. Također, provedeno je završno čišćenje i dezinfekcija gospodarstva.
U tijeku je određivanje zona ograničenja i daljnjih mjera i aktivnosti koje će se provoditi u zonama, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja i pravovremenog otkrivanja influence ptica na području  Osječko-baranjske županije.
O izbijanju influence ptica Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  izvijestila je Europsku komisiju te mađarsko veterinarsko nadležno tijelo s obzirom da se dio zone nadziranja proteže na državno područje Mađarske.
Ovim putem ponovno ističemo važnost pridržavanja svih mjera određenih Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 132/21) na čitavom teritoriju zemlje te apeliramo na posjednike da se, bez obzira na broj ptica koje imaju na svojim gospodarstvima, obvezno pridržavaju istih.
 
Sve informacije i preporuke za posjednike o influenci ptica dostupne su na web stranci Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4797 .

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.
05.01.2022

Nove informacije o influenci ptica- objava za javnost


Nastavno na objavu od 6. prosinca 2021. godine, dajemo sljedeće informacije:

Tijekom prosinca 2021. godine na području Osječko- baranjske županije potvrđeni su slučajevi VPIP podtipa H5N1 u tri sive čaplje na dvije lokacije u Parku Prirode Kopački Rit.
Početkom siječnja 2022. godine potvrđeni su novi slučajevi visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u četiri crvenokljuna labuda s područja Zagrebačke (jezero Siromaja), Istarske županije (Novigrad, ušće rijeke Mirne) i Vukovarsko- srijemske županije (utok rijeke Spačve i Bosuta).
Do sada je u razdoblju od studenog 2021. do siječnja 2022. godine VPIP potvrđena na jednom gospodarstvu s domaćom peradi (Sisačko–moslavačka županija) te u ukupno 16 divljih ptica (Sisačko- moslavačka županija - 7 divljih ptica, Međimurska županija - 1 divlja ptica, Splitsko- dalmatinska - 1 divlja ptica, Osječko- baranjska županija - 3 divlje ptice, Zagrebačka županija - 1 divlja ptica, Istarska županija - 1 divlja ptica, Vukovarsko- srijemska županija- 2 divlje ptice).Podsjećamo da su zbog pojave visoko patogene influence ptica u Republici Hrvatskoj od 5. prosinca 2021. godine na snazi stroge preventivne mjere određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske objavljenom u Narodnim novinama broj 132/2021.

Mjere propisane za cijelu zemlju odnose se na obaveznu provedbu higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.

Obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi.
U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.
Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.
04.01.2022

Objavljena Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini


Dana 29. prosinca 2021. u „Narodnim novinama“ broj 145/2021 objavljena je Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini, te je stupila na snagu datumom objave u „Narodnim novinama".

Kalendar događanja