Novosti

25.11.2020

Zbog izbijanja influence pica na području Koprivničko-križevačke županije određeno zareženo i ugroženo područje


Zbog zbijanja influence ptica na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18) Uprava za veterinarovo i sigurnost hrane odredila je zaražena i ugrožena područja na kojima se provode mjere sprječavanja širenja bolesti.

Sukladno tome:
 1. Zaraženim područjem u Koprivničko-križevačkoj županiji određuju se naselja:
 • Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi,
 • Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski, i
 • Hlebine u općini Hlebine.
 1. Ugroženim područjem određuju se:
 1. u Koprivničko- križevačkoj županiji naselja:
 • Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u općini Koprivnica,
 • Gabajeva Greda u općini Hlebine,
 • Drnje u općini Drnje,
 • Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš u općini Molve,
 • Glogovac u Koprivničkim Bregima, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola,
 • Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje,
 • Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec,
 • Đurđevac u općini Đurđevac,
 • Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski,
 • Gornja Velika u općini Sokolovac i
 • Novo Virje u općini Novo Virje.
 1. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji naselja:
 •  Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u općini Kapela
 
I ovim putem podsjećamo da su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja  te uginuća peradi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji!
20.11.2020

Potvrđena influenca ptica na području Koprivničko- križevačke županije


Na farmi tovnih purana na području Koprivničko- križevačke županije dana 18. studenoga 2020. godine utvrđena je influenca ptica (podtipa H5N8). Daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus (visoko ili nisko patogeni virus) su u tijeku. Nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal. Odmah po postavljanju sumnje poduzete svu sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske.
S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u europskim zemljama (od 1. siječnja do 18. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj  i Francuskoj. Tijekom 2020. godine visoko patogena influenca ptica je potvrđena u divljih ptica u 7 država članica: Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1) i dodatne informacije pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica.
Ovim putem obavješćujemo javnost da ja dana 17. studenoga 2020. godine na snagu stupila Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).
Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
17.11.2020

Objavljena Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 127/2020 od 17. studenog 2020. godine objavljena je Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.
Naredbom se propisuju minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Predmetna Naredba nalazi se na slijedećoj poveznici.
11.11.2020

Nove informacije o pojavi visoko patogene influence ptica u državama članicama EU


Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Od 1. siječnja do 10. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 (u Bugarskoj (9 gospodarstava), Poljskoj (32 gospodarstva), Slovačkoj (3 gospodarstva), Češkoj (2 gospodarstva), Njemačkoj (5 gospodarstva), Rumunjskoj (2 gospodarstva), Mađarskoj (273 gospodarstva), Ukrajini (1 gospodarstvo), Nizozemskoj (2 gospodarstva) i Ujedinjenom Kraljevstvu (1 gospodarstvo). Tijekom 2020. godine VPIP je potvrđena u divljih ptica u Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj i Danskoj. U Njemačkoj je u divljih ptica identificirana VPIP podtipa H5N5, a u Nizozemskoj podtipa H5N1.

Prikaz potvrđenih slučajeva VPIP u domaće peradi tijekom 2020. godine u državama članicama EU.
Bolest se može manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti kao i o pogođenoj vrsti. Virusi influence tipa A utvrđeni su u brojnih vrsta ptica i sisavaca, no prirodni domaćin ovih virusa su divlje ptice koje žive uz vodu. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća.
Bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i onemogućiti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. U slučaju pojave bolesti usmrćuje se sva perad na zaraženoj farmi i uništavaju se svi proizvodi koji potječu od zaražene peradi.

Posjednicima koji drže perad preporuča se:
 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama, što je više moguće,
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama.
Posjednici koji drže perad dužni su:
 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini (Narodne novine broj 7/20).
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Za više informacija kontaktirajte vaše veterinare !

Kalendar događanja