Novosti

22.07.2024

Potvrđen slučaj ASK u BIH, općina Posušje - uvođenje novih zona ograničenja u RH


Rješenjem Ministarstva određena je zona zaštite i zona nadziranja u krugu od 3 i 10 km od zaraženog područja objekta.
 
Više informacija dostupno je klikom na poveznicu.
 

22.07.2024

Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja u zoni III u VSŽ zbog izbijanja ASK


Dana 12. srpnja 2024. godine izvješćem o laboratorijskom pretraživanju Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu potvrđena je afrička svinjska kuga u držanih svinja na objektu u općini Gradište u Vukovarsko- srijemskoj županiji. Radi se o objektu na kojem se svinje drže na otvorenom.

Na zaraženom objektu provedeno je usmrćivanje svinja i epidemiološko istraživanje na terenu te su uspostavljene mjere kontrole sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687. 

Rješenjem
 Ministarstva određena je zona zaštite i zona nadziranja u krugu od 3 i 10 km od zaraženog objekta unutar zone ograničenja III. 
27.06.2024

Odluka o izmjeni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Ministarstvo je donijelo odluku o izmjeni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva - poveznica.
 
13.06.2024

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. navedenoga Zakona za 119 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 70/2024 od 12. lipnja 20224. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8377531.html).

Tekst Natječaja s PRILOGOM I. Popis jedinica lokalne samouprave, PRILOGOM II. Obrazac prijave na Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu i PRILOGOM III. Tablica I. Obrazac za bodovanje na Natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu (LINK)

PRILOG III. Tablica II. Jedinice lokalne samouprave - broj uvjetnih grla i farmi, sa stanjem na dan 1. lipnja 2024. godine (LINK

Kalendar događanja