Novosti

18.05.2021

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu ovlasti za nabavu i distribuciju mikročipova za označavanje pasa


U Narodnim novinama broj 52 od 14. svibnja 2021. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu ovlasti za nabavu i distribuciju mikročipova za označavanje pasa.
Poveznica - link: JAVNI POZIV - Ministarstvo poljoprivrede
20.04.2021

Republici Hrvatskoj dodijeljen status države službeno slobodne od bruceloze goveda


Dana 14. travnja 2021. godine u službenom listu Europske Unije stupila je na snagu Provedbena Odluka komisije (EU) 2021/596 o izmjeni Priloga II. Odluci 2003/467/EZ u pogledu statusa Hrvatske kao područja službeno slobodnog od bruceloze.


Ovom činu prethodio je opsežan postupak pripremanja dokumentacije te podnošenja zahtjeva za priznavanje cijelog teritorija države službeno slobodnim od bruceloze goveda, a  koji je, u ime Republike Hrvatske, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede uputila Europskoj komisiji u studenom 2020. godine. Nakon detaljne procjene i analize podataka o provedbi višegodišnjih nacionalnih programa nadziranja i iskorjenjivanja bruceloze u populaciji goveda, Europska komisija je  donijela Odluku kojom se Republici Hrvatskoj priznaje status države članice službeno slobodne od bruceloze goveda za cijelo državno područje. Time je Hrvatska kao najmlađa zemlja članica postala dvadeseta zemlja s ovim statusom u EU.Bruceloza goveda bakterijska je zarazna bolest uzrokovana B. abortus. Bolest je značajna zbog ekonomskih šteta koje nanosi u proizvodnji (pad plodnosti i mliječnosti), ali i činjenice da  je opasna zoonoza, što znači da se s životinja može prenijeti na ljude i uzrokovati ozbiljnu bolest, a posljednji slučaj bruceloze goveda u Hrvatskoj je potvrđen 1964. godine. Kontrola i iskorjenjivanje bruceloze goveda provodi se u Republici Hrvatskoj sukladno EU propisima od 2010. godine, a za priznavanje ovog statusa bilo je potrebno sustavno provoditi sveobuhvatne veterinarske mjere nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti na terenu te osigurati dosljednost i suradnju u obavljanju poslova od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija, Hrvatskog veterinarskog instituta, veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te posjednika životinja. Jednako tako, u svrhu održavanja statusa RH kao zemlje slobodne od bruceloze goveda, vrlo je važna daljnja kontinuirana provedba nadziranja ove bolesti i to pasivnog nadziranja putem isključivanja bolesti kod pobačaja te aktivnog nadziranja uzorkovanjem goveda sukladno važećem programu.
 
„Status države službeno slobodne od bruceloze goveda opetovani je dokaz dobre organiziranosti i uspješnog rada veterinara u Republici Hrvatskoj te čvrsta garancija svim građanima da je očuvanje javnog zdravlja jedan od prioriteta veterinarske struke. Hvala veterinarima na svemu učinjenome na terenu u odnosu na brucelozu goveda, kao i na daljnjoj provedbi preventivnih mjera u odnosu na ovu, ali i sve druge bolesti životinja i zoonoze“istaknula je tim povodom ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala: „Jedino provedbom svih propisanih mjera od strane posjednika i veterinara može se učinkovito spriječiti unos bolesti, a ranim otkrivanjem pojave bolesti spriječiti njeno daljnje širenje i time smanjiti negativne posljedice. Također, podsjećamo posjednike da se u svom svakodnevnom radu sa životinjama pridržavaju osnovnih biosigurnosnih mjera“.
08.04.2021

Predstavnici veterinarske struke Republike Hrvatske sudjelovali na regionalnoj simulacijskoj vježbi - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina Croatia and Serbia“


Dana 23. i 24.veljače 2021. godine putem virtualne platforme, a pod pokroviteljstvom Europske komisije za kontrolu bolesti slinavke i šapa (EuFMD) i regionalnog ureda Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i središnju Aziju (FAO REU) održana je regionalna simulacijska vježba - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia“
Ispred Republike Hrvatske na vježbi su sudjelovali predstavnici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, ovlaštenih veterinarskih organizacija te proizvođača svinja i goveda.
Vježbu su vodili moderatori iz EuFMD-a, a uz predstavnike Republike Hrvatske sudjelovali su i veterinari s lokalne, regionalne i centralne razine iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe bio je simulirati izbijanje osobito opasnih zaraznih bolesti životinja (slinavka i šap, afrička svinjska kuga) u pograničnom području u kojem se spajaju navedene tri države te odrediti najučinkovitije metode suzbijanja bolesti, načine pravovremenog reagiranja i međusobne komunikacije između susjednih država.
Tijekom vježbe raspravljalo se o pitanjima vezanim uz primjenu mjera suzbijanja predmetnih bolesti, temeljenih na iskustvima svih država, posebice vezanih uz poduzimanje brzih reakcija u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti životinja. Ovakav pristup organizaciji simulacijskih vježbi pokazao se kao dobar pristup za testiranje suradnje i koordinacije mjera potrebnih u izvanrednim situacijama.
Svi sudionici zajedničkog su stava da je organizacija vježbe ovakvog tipa iznimno korisna radi poboljšanja komunikacije između država i razmjene iskustava u suzbijanju zaraznih bolesti životinja.
24.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labudova na području Vukovarsko- srijemske županije


U razdoblju od 1. ožujka do danas, na području Vukovarsko- srijemske županije u naseljima Podgrađe i Nijemci (općina Nijemci) zamijećeno je uginuće divljih ptica- crvenokljuni labud.
Tijekom predmetnog razdoblja u Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta dostavljene su ukupno tri lešine divljih ptica u kojih je laboratorijskim pretraživanjem utvrđena visoko patogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N8. Nalaz sekvenciranja cijelog genoma prvog uginulog labuda upućuje na usku povezanost s izolatima virusa H5N8 detektiranim u divljim pticama i peradi u Rusiji i Kazahstanu te europskim zemljama, ali ne ukazuje na epidemiološku povezanost s VPIP potvrđenom na farmi tovnih purana u studenom 2020. godine.

Tijekom 2021. godine visoko patogena influenca ptica prema sustavu za prijavu bolesti Europskoj Komisiji potvrđena je:
  • na 15 lokacija koje drže ptice u zatočeništvu u 6 država članica EU;
  • na ukupno 644 gospodarstava s peradi u 16 država članica EU i 2 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina) od čega najviše u Francuskoj (426 mjesta izbijanja) i Njemačkoj (98 mjesta izbijanja) i
  • u divljih ptica u 23 države članice EU i 4 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Ukrajina i Norveška).
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.

Kalendar događanja