Novosti

27.07.2021

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu. Na raspolaganju je 1,4 milijuna kuna, a Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenoga 2021. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje drže svinje na otvorenom, koje su registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja te zadovoljavaju uvjete Javnog poziva. Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti je dvadeset tisuća kuna.

Podsjećamo posjednike svinja da se pridržavaju propisa o označavanju, premještanju i prometu životinja, da spriječe kontakt svojih životinja s divljim svinjama te da je zabranjeno pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim u slučajevima kada se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom. Prijava uginulih domaćih i divljih svinja je obavezna u svrhu testiranja uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja kako bi se isključila prisutnost bolesti, a važno je osigurati i neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

Na farmama i lovištima je nužno osigurati provedbu biosigurnosnih mjera te pozivamo sve posjednike svinja i lovce da se za sva pitanja obrate u Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail adresu: veterinarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/6443-540, odnosno, da se obrate svojim veterinarima te da svako uginuće i pojavu znakova bolesti odmah prijave veterinaru.

Ovim putem još jednom skrećemo pažnju na važnost pretraživanja na ASK svake uginule divlje svinje. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje koja rezultira pronalaskom i laboratorijskim pretraživanjem lešine, fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr odnosno na broj telefona 099/4392-507 pri kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Obrasci za prijavu na Javni poziv dostupni su na internetskoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
20.07.2021

Prvi slučajevi afričke svinjske kuge u domaćih svinja u Saveznoj Republici Njemačkoj


15. srpnja 2021. godine Savezna Republika Njemačka prijavila je Europskoj Komisiji prve slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih svinja. ASK je prvo potvrđena na dva gospodarstva te 17. srpnja i na trećem gospodarstvu sva smještena u administrativnoj oblasti Brandenburg koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom. U Njemačkoj je od prošle jeseni potvrđeno više od 1.200 slučajeva ASK kod divljih svinja u administrativnoj oblasti Brandenburg, dok su ovo prva potvrđena izbijanja ASK u domaćih svinja.

Jedno gospodarstvo je s većim brojem svinja, ukupno njih 315 (169 prasadi, 83 krmače, 58 svinja ispod 50 kg, 3 nerasta) dok je na druga dva gospodarstva samo šest svinja.
Navedena gospodarstva nalaze se unutar prethodno određenih zona pod restrikcijom uslijed pojave ASK u divljih svinja iz Dodatka II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu ASK.
U svrhu sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole ove bolesti naređene su sve mjere sukladno europskoj legislativi ( Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa).
23.06.2021

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike

Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 7. srpnja 2021. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
11.06.2021

Objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama broj 64/21 objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi. Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Pravilnika, u JRDŽ-u će biti onemogućena prijava premještanja svinja na OIB te će svaka doprema živih svinja morati biti provedena i registrirana isključivo na registriranu lokaciju kojoj je dodijeljen Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG).

Kalendar događanja