Novosti

26.01.2023

Novi slučaj visokopatogene influence kod divlje ptice u Istarskoj županiji


Potvrđen je novi slučaj visokopatogene influence ptica dana 24. siječnja 2023. godine kod crvenokljunog labuda na području grada Umaga u Istarskoj županiji. Ukupno su tijekom 2023. godine na području RH potvrđena dva izbijanja VPIP kod divljih ptica (3 pozitivne životinje na dvije lokacije), dok je zadnje izbijanje bolesti kod domaće peradi zabilježeno u studenom 2022. godine.

Od 22. studenog 2022. godine na snazi je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022). Mjere propisane predmetnom Naredbom se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.
 
U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

I ovim putem podsjećamo subjekte da poštuju biosigurnosne mjere u uzgojima te da svaku promjenu zdravstvenog stanja ili uginuća životinja bez odgađanja prijave svom veterinaru.
19.01.2023

Novi slučajevi visokopatogene influence ptica u divljih ptica na području Koprivničko- križevačke županije


U ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine, utvrđena je visokopatogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N1 kod dvije lešine crvenokljunih labudova na području jezera Šoderica u Koprivničko- križevačkoj županiji. 
 
Prema informacijama Europske agencije za sigurnost hrane, broj slučajeva u ptica vodarica i domaće peradi i dalje je u porastu. Epidemija visokopatogene influence ptica koja je u tijeku predstavlja najveću zabilježenu epidemiju ove bolesti na području Europe do sada. Od početka epidemije u listopadu 2021. godine do danas ukupno je prijavljeno 7 233 izbijanja (2 930 izbijanja u domaće peradi, 355 izbijanja u ptica u zatočeništvu i 3 948 slučajeva u divljih ptica) u ukupno 37 europskih zemalja. Na zaraženim farmama usmrćeno je više od 50 milijuna peradi.
 
Prikaz broja izbijanja visokopatogene influence ptica u peradi u državama članicama EU tijekom siječnja 2023. godine
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti zaključio je da je rizik od zaražavanja ljudi nizak, odnosno nizak do srednje visok za osobe koje su profesionalno izložene ovoj bolesti.
 
Od 22. studenog 2022. godine na snazi je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022). Mjere propisane predmetnom Naredbom se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.
 
U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.
I ovim putem podsjećamo subjekte da poštuju bio sigurnosne mjere u uzgojima te da svaku promjenu zdravstvenog stanja ili uginuća životinja bez odgađanja prijave svom veterinaru.
03.01.2023

Pojava epizootske hemoragijske bolesti u Europskoj uniji


Tijekom studenog 2022. u Italiji na otocima Siciliji i Sardiniji potvrđeni su prvi slučajevi epizootske hemoragijske bolesti u goveda u Europskoj uniji.

Epizootska hemoragijska bolest (eng. Epizootic haemorrhagic disease, EHD) je vektorska nekontagiozna virusna bolest domaćih i divljih preživača, prvenstveno bjelorepih jelena (Odocoileus virginianus) i goveda. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 kategorizirana je u D i E skupine bolesti. Ovce i koze također su osjetljive, ali obično ne razviju kliničke znakove bolesti. Uzročnik bolesti je virus iz roda Orbivirus i srodan je virusu bolesti plavog jezika (BPJ). Bolest se prenosi komarčićima (Culicoides spp.) što uvjetuje sezonsku pojavu bolesti, uglavnom u kasno ljeto i jesen. Bjelorepi jelen je najteže pogođena vrsta, pri čemu perakutni oblik ima visoku stopu smrtnosti. Uginuće nastupa za 12 sati, a najkasnije za 2-5 dana. Klinički znakovi sllični su onima pri infekciji virusom BPJ. U goveda se klinički znakovi javljaju rijetko, a mogu se javiti: gubitak apetita, povišena tjelesna temperatura, groznica, otečen jezik plavkaste boje (cijanoza i otok), pojačano slinjenje, upala očnih spojnica (konjunktivitis), upala sluznice usta, respiratorni poremećaji, mršavost, hromost, i cvenilo kože vimena. Uginuće može nastupiti kao rezultat dehidracije i komplikacije uslijed upale pluća.
Zbog pojave EHD uspostavljena je zona ograničenja sa zabranom premještanja svih preživača u radijusu od 150 km oko žarišta.

U uzorcima životinja sa Sardinije i Sicilije genotipizacijom i sekvenciranjem cijelog genoma virusa potvrđeno je izravno sjevernoafričko podrijetlo virusa koji je identičan soju izoliranom u Tunisu. Obzirom na trenutnu rasprostranjenost istog virusa u Tunisu, a vjerojatno i njemu susjednim zemljama, mogao se, baš kao u ranijim slučajevima prodora virusa BPJ, predvidjeti prodor bolesti u države južne Europe.

S obzirom da se radi o bolesti koju prenose vektori, pozivaju se subjekti i veterinari da u području županija srednje i južne Dalmacije dodatno obrate pažnju na znakove koji bi mogli uputiti na ovu bolest.

I ovim putem podsjećaju se posjednici životinja da sve kliničke znakove bolesti žurno i bez odgađanja prijave veterinarima u svrhu kliničkog pregleda i uzorkovanja s ciljem ranog otkrivanja ove bolesti.
22.12.2022

Izvješće o bedrenici 22.12.2022. godine


Novi slučaj bedrenice potvrđen je dana 21. prosinca 2022. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo.
 
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo produžuju se do 4. siječnja 2023. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode odgovarajuće mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
 
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
 
Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte:
 
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
 
tel: 01/6443 540
 
mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.

Kalendar događanja