Novosti

29.03.2024

ePoljoprivreda


Poštovani,
 

Sukladno Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/2014) Ministarstvo poljoprivrede provodi migraciju JRDŽ sustava na državnu informacijsku infrastrukturu te osigurava pristup putem elektroničke vjerodajnice, odnosno NIAS-a za korisnike ePosjednik portala.

  

Portalu ePosjednik pristupat će se putem linka https://ePoljoprivreda.mps.hr, prijavom putem NIAS-a te odabirom ikonice ePosjednik.

 

 

Portalima VETIS i HAGRIS te integracijskim servisima mijenja se domenska adresa iz https://stoka.hpa.hr u https://stoka.mps.hr

 

 

Slijedom navedenoga novi linkovi na portale i servise su sljedeći:

https://stoka.mps.hr/vetis

https://stoka.mps.hr/hagris

https://stoka.mps.hr/HagrisAPI

https://stoka.mps.hr/VetisAPI

https://stoka.mps.hr/HapihAPI

https://stoka.mps.hr/MesoAPI

https://stoka.mps.hr/PartnerAPI

https://stoka.mps.hr/PosjednikAPI

 

Migracija JRDŽ sustava započinje 29. ožujka 2024. godine u popodnevnim satima, kada se gase portali i servisi na postojećim adresama, a završava 1. travnja 2024. godine. kada će sustavi biti potpuno dostupni na novim adresama. U navedenom razdoblju može se očekivati povremena nedostupnost JRDŽ sustava.

28.03.2024

Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti


U Narodnim novinama br. 30/24 od 13. ožujka 2024. godine objavljeno je poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23), KLASA: 322-08/23-01/15, URBROJ: 525-09/546-23-1 od 28. studenog 2023. godine, objavljenog 8. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama br. 146/23, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice i Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica i Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Dugi Rat, Podstrana, Split i Šolta u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, za jedinicu lokalne samouprave Berek u sastavu jedinice regionalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije i za jedinicu lokalne samouprave Viškovci u sastavu jedinice regionalne samouprave Osječko-baranjske županije. 
20.03.2024

Ukidanje mjera u zonama ograničenja uspostavljenim zbog pojave visokopatogene influence ptica

 
Dana 18. ožujka ukidaju se mjere zabrane i/ili ograničenja premještanja peradi i proizvoda porijeklom od peradi u zonama ograničenja na području Brodsko- posavske županije.

Rješenje je dostupno na poveznici.
21.02.2024

NOVA ODLUKA o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Ministarstvo je donijelo novu Odluku o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva sa pripadajućom tablicom (dostupno na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane) - poveznica

Kalendar događanja