Novosti

09.06.2022

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 29. lipnja 2022. godine, s početkom u 8:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
08.06.2022

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 19 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 63/2022 dana 3. lipnja 2022. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) možete pronaći na web stranici: NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede (nn.hr), a Obrazac za prijavu te Obrazac za bodovanje ponuda mogu se pronaći na webstranici: Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr)
 

07.06.2022

Novi slučaj influence ptica na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko - baranjske županije


U Belom Manastiru potvrđena je influenca ptica podtipa H5N1 u jednom dvorištu s 20 kokoši. Zbog uginuća 17 kokoši prijavljena je sumnja na influencu ptica, a odmah po zaprimanju sumnje veterinarska inspekcija Državnog inspektorata je stavila pod nadzor predmetno gospodarstvo, a ovlaštena veterinarska organizacija je provela službeno uzorkovanje te su četiri lešine dostavljene na laboratorijsko pretraživanje. Nacionalni referentni laboratorij za influencu ptica je potvrdio influencu ptica podtipa H5N1, a u tijeku je određivanje patogenosti uzročnog virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica).
S obzirom na preliminarne rezultate laboratorijskog pretraživanja i prethodnu epidemiološku situaciju po pitanju ove bolesti, usmenim rješenjem naređene su preventivne mjere radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687. Na predmetnom gospodarstvu tako je pod nadzorom nadležne veterinarske inspekcije Državnog inspektorata provedeno usmrćivanje preostale 3 kokoši, neškodljivo zbrinjavanje lešina i jaja, provedba završnog čišćenja i dezinfekcija gospodarstva.

Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zonu ograničenja koja se sastoji od zone zaštite (zaraženo područje) i zone nadziranja (ugroženo područje) u krugu od najmanje 3 i 10 km od zaraženog dvorišta. Područje koje se nalazi u zoni zaštite u trajanju do 22. lipnja 2022. godine je područje grada Beli Manastir u Osječko - baranjskoj županiji. Područja koja se nalaze u zoni nadziranja u trajanju do 2. srpnja 2022. godine su područja općina Čeminac, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Branjin Vrh u Osječko - baranjskoj županiji. U navedenim zonama će se provoditi daljnje mjere i aktivnosti, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja i pravovremenog otkrivanja influence ptica na području Osječko-baranjske županije.

O izbijanju influence ptica obavješteni su Europska komisija i mađarsko nadležno veterinarsko tijelo, s obzirom da dio zone obuhvaća i područje mađarskog teritorija.
18.05.2022

Ukidanje „Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske“


S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u odnosu na pojavu i širenje visoko patogene influence ptica u zemljama u okruženju te državama članicama EU, obavještavamo vas o ukidanju "Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske“ (Narodne novine, br. 132/21, 11/22 i 52/22).
 
Posljednji slučaj visoko patogene influence ptica na području RH potvrđen je 13. siječnja 2022. godine na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko- baranjske županije, a u divljih ptica 21. veljače 2022. godine u labudova pronađenih na području Vukovarsko- srijemske županije.
 
Virus influence ptica i dalje je prisutan u prirodi te cirkulira unutar populacije divljih ptica i povremeno dovodi do izbijanja bolesti na gospodarstvima koja drže perad.
 
Stoga podsjećamo posjednike da nadležnoj veterinarskoj organizaciji, u cilju ranog otkrivanja influence ptica, i nadalje obvezno prijavljuju svaku promijenu zdravstvenog stanja i ponašanja, smanjenje proizvodnje, smanjen unos hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu te da na gospodarstvima provode redovite biosigurnosne i higijenske mjere.

Kalendar događanja