Novosti

24.04.2024

Potvrđen slučaj američke gnjiloće u pčela u graničnom području Republike Mađarske s Republikom Hrvatskom


Dana 23. travnja 2024. godine, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane zaprimila je obavijest mađarskog veterinarskog nadležnog tijela o potvrđenom slučaju američke gnjiloće na pčelinjaku koji se nalazi u neposrednoj blizini granice Republike Hrvatske.

Dijelovi naselja Martinci Miholjački u sastavu općine Podravska Moslavina (Osječko-baranjska županija) te naselja Noskovačka Dubrava i Ilmin Dvor u sastavu općine Čađavica (Virovitičko-podravska županija) nalaze se na udaljenosti unutar 5 km od zaraženog pčelinjaka.
23.04.2024

ePosjednik


Poštovani,

obavještavamo vas da je promijenjen link putem kojeg se pristupa sustavima ePosjednik, HagrIS i VetIS. Novi link je https://stoka.mps.hr/.

Dodatno vas obavještavamo da će nakon 30. travnja 2024. pristup portalu ePosjednik biti omogućen isključivo pristup putem portala ePoljoprivreda (link https://epoljoprivreda.mps.hr/), odnosno autenticiranjem putem NIAS-a.

Portal ePoljoprivreda središnji je portal Ministarstva poljoprivrede za pristup digitalnim uslugama u nadležnosti Ministarstva. U ovom trenu već je omogućen pristup sljedećim digitalnim uslugama: Agronet, eUčenje, eZakup (i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta), FIS (Fitosanitarni informacijski sustav), SLE (Središnja lovna evidencija), Lysacan (kućni ljubimci), Upisnik privatnih šumoposjednika te GISR (Geoinformacijski sustav ribarstva).

U slučaju poteškoća u pristupu i radu s portalom ePosjednik korisnici se mogu obratiti na sljedeće e-mail adrese:

- u slučaju tehničkih poteškoća na pomoc@mps.hr
- u slučaju poteškoća vezanih uz poslovni proces na oznacavanje@mps.hr.


Službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na terenu pružat će pomoć posjednicima u razdoblju prilagodbe na novi način pristupa portalu ePosjednik te će na edukacijama za poljoprivrednike prezentirati novi način pristupa portalu ePosjednik i svim drugim sustavima koji su već integrirani na portal ePoljoprivreda. Uputa je dostupna putem linka Pristup portalu ePosjednik


29.03.2024

ePoljoprivreda


Poštovani,
 

Sukladno Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/2014) Ministarstvo poljoprivrede provodi migraciju JRDŽ sustava na državnu informacijsku infrastrukturu te osigurava pristup putem elektroničke vjerodajnice, odnosno NIAS-a za korisnike ePosjednik portala.

  

Portalu ePosjednik pristupat će se putem linka https://ePoljoprivreda.mps.hr, prijavom putem NIAS-a te odabirom ikonice ePosjednik.

 

 

Portalima VETIS i HAGRIS te integracijskim servisima mijenja se domenska adresa iz https://stoka.hpa.hr u https://stoka.mps.hr

 

 

Slijedom navedenoga novi linkovi na portale i servise su sljedeći:

https://stoka.mps.hr/vetis

https://stoka.mps.hr/hagris

https://stoka.mps.hr/HagrisAPI

https://stoka.mps.hr/VetisAPI

https://stoka.mps.hr/HapihAPI

https://stoka.mps.hr/MesoAPI

https://stoka.mps.hr/PartnerAPI

https://stoka.mps.hr/PosjednikAPI

 

Migracija JRDŽ sustava započinje 29. ožujka 2024. godine u popodnevnim satima, kada se gase portali i servisi na postojećim adresama, a završava 1. travnja 2024. godine. kada će sustavi biti potpuno dostupni na novim adresama. U navedenom razdoblju može se očekivati povremena nedostupnost JRDŽ sustava.

28.03.2024

Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti


U Narodnim novinama br. 30/24 od 13. ožujka 2024. godine objavljeno je poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23), KLASA: 322-08/23-01/15, URBROJ: 525-09/546-23-1 od 28. studenog 2023. godine, objavljenog 8. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama br. 146/23, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice i Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica i Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Dugi Rat, Podstrana, Split i Šolta u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, za jedinicu lokalne samouprave Berek u sastavu jedinice regionalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije i za jedinicu lokalne samouprave Viškovci u sastavu jedinice regionalne samouprave Osječko-baranjske županije. 

Kalendar događanja