Zahtjev za imenovanje ovlaštenog veterinara


    
Napomena!
  • za ovlaštenog veterinara može se imenovati veterinar koji ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci, licenciju i položen državni stručni ispit za ovlaštenog veterinara.
 
  • za samostalnu provedbu poslova službenih kontrola ovlašteni veterinari moraju, u delegiranom tijelu kojemu su povjereni ovi poslovi, dodatno proći još i šest mjeseci rada pod nadzorom ovlaštenog veterinara s iskustvom od najmanje dvije godine samostalnog rada na istim poslovima, u svrhu stručnog osposobljavanja – potrebno je dostaviti potvrdu o istome (ime i prezime te broj ovlaštenja ovlaštenog veterinara pod čijim nadzorom je veterinar za kojeg se traži ovlaštenje prošao stručno osposobljavanje; potvrda mora biti potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe).
 
Za imenovanje ovlaštenoga veterinara potrebno je dostaviti:
  •  kopiju Potvrde o položenom državnom stručnom ispitu
  •  potvrdu o nekažnjavanju
  • kopiju važeće licencije ili ispis kartice člana (HVK)
  • izvod iz HZMO
  • potvrdu da je veterinar za kojeg se traži ovlaštenje u svrhu samostalne provedbe poslova službenih kontrola, prošao šest mjeseci rada pod nadzorom ovlaštenog veterinara s iskustvom od najmanje dvije godine samostalnog rada na istim poslovima, u svrhu stručnog osposobljavanja.
 

Kalendar događanja