Zahtjev za odobravanje objekta za valenje domaće peradi i pernate divljači


  ZAHTJEV ZA odobravanje objekta za valenje domaće peradi i pernate divljači

1. korak
Potrebno je popuniti Obrazac Zahtjeva za odobravanje objekta za valenje domaće peradi i pernate divljači (Word)
2. korak
Dostaviti:
- popuniti zahtjev
- priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda (za pravne osobe)

 Uz zahtjev za priznavanje uvjeta propisanih Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači (NN 36/95) radi upisa u evidenciju odobrenih valionica podnosi se:
1. tehničko-tehnološki i građevinski projekt; (obrtničke i industrijske valionice)
2. projekt sustava opskrbe vodom i strujom; (obrtničke i industrijske valionice)
3. projekt kanalizacijskog sustava; (obrtničke i industrijske valionice)
4. popis opreme i opis mjera za sanitarnu zaštitu objekta i aparata.

Iznimno, uz zahtjev za valionice u domaćinstvu se ne podnosi građevinski projekt, već plan s prikazom prostorija i opreme.

Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb

Kalendar događanja