Prezentacija o praćenju bolesti plavog jezika u Republici Hrvatskoj

Bluetongue Surveillance in Croatia
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.