Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labudova na području Vukovarsko- srijemske županije

 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.