Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labuda na području Vukovarsko-srijemske županije

 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.