Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2020. godinu.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine


Tekst javnog poziva

Obrazac za prijavu

Izjava prijavljitelja o svrsi

Izjava prijavljitelja o dvostrukom financiranju
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.