Udluka o određivanju načina držanja peradi na gospodarstvima na području Republike Hrvatske

 Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donijela je Odluku o određivanju načina držanja peradi na gospodarstvima na području Republike Hrvatske.
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.