Mikoplazmoze

Infekcije kokoši i purana s Mycoplasma gallisepticum mogu uzrokovati značajne gospodarske gubitke u intenzivnoj peradarskoj proizvodnji. M. gallisepticum uzrokuje upalu zračnih vrećica, povećano uginuće, povećava konverziju hrane, umanjuje prirast, uzrokuje pad proizvodnje jaja i smanjuje valivost. Infekcija smanjuje kvalitetu zaklanih pilića i purića te povećava klaonički otpad. Infekcija s Mycoplasma meleagridis također uzrokuje značajne gospodarske gubitke. M. meleagridis od domaće peradi zaražava samo purane i uzrokuje probleme slično kao i M. gallisepticum uz koje se još mogu javiti deformacije kostura i sinusitis.Infekcija peradi mikoplazmama je dugotrajna, a u razdoblju nakon infekcije mikoplazme ostaju nazočne u tkivu dišnog sustava te se izlučuju u okoliš i vertikalno se prenose putem jaja za inkubiranje. Navedeno čini infekcije mikoplazmama tvrdokornima i stoga vrlo teškima za iskorjenjivanje.
Cilj programa je utvrđivanje nazočnosti i prevalencije infekcije vrstom M. gallisepticum u farmski držanih rasplodnih kokoši te vrstama M. gallisepticum i M. meleagridis u rasplodnih purana u Republici Hrvatskoj.Pretraživanje rasplodnih kokoši vrste Gallus gallus na infekciju uzrokovanu s M. gallisepticum  i rasplodnih purana na infekciju uzrokovanu M. meleagridis.

Program utvrđivanaj prevalencije Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma meleagridis u jatima rasplodne peradi vrste Gallus gallus i raspoldnih purana u Republici Hrvatskoj
 
a) Uzorkovanje obriska dušnika ili nepčanog rascjepa
U jatima cijepljenim protiv mikoplazmi te u jednodnevnih rasplodnih pilića laboratorijsko pretraživanje uzoraka provodi se molekularnim testovima.
U tu svrhu potrebno je uzeti suhi obrisak dušnika ili nepčanog rascjepa.
Prilikom uzimanja obriska dušnika potrebno je izbjeći kontaminaciju brisa s hranom za životinje i krvi što je više moguće.

Slika 1. Uzimanje obriska dušnika
 

Slika 2. Uzimanje obriska nepčanog rascjepa


b) Uzorkovanje rasplodnih jata koja nisu cijepljena protiv mikoplazmi
U jatima koja nisu cijepljenim protiv mikoplazmi laboratorijsko pretraživanje uzoraka provodi se serološkim testovima.
U tu svrhu potrebno je uzeti najmanje 1 ml krvi (bez antikoagulansa).

Smjernice dobre proizvođačke prakse/Mjere biosigurnosti/Preporuke posjednicima

U slučaju potvrde infekcije jata mikoplazmama potrebno je pojačati mjere biosigurnosti kako ne bi došlo do horizontalnog prijenosa uzročnika na ostala jata peradi.
Preporuča se jaja podrijetlom iz zaraženih rasplodnih jata valiti odvojeno od jaja podrijetlom iz ostalih jata te izvaljene potomke toviti odvojeno od ostale tovne peradi kako bi se spriječilo horizontalno širenje mikoplazmi.
U cilju sprječavanja vertikalnog prijenosa mikoplazmi na tovnu perad te u cilju umanjivanja štetnog učinka mikoplazmi na nesivost i valivost, uputno je zaražena rasplodna jata terapirati lijekovima koji specifično djeluju na mikoplazme.
Ukoliko se infekcija mikoplazmama potvrdi u starijim rasplodnim jatima, uputno je razmotriti ekonomsku opravdanost držanja zaraženog jata.

 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.