Veterinarsko-medicinski proizvodi

Obavijest
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN, 32/19) od 01. travnja 2019. godine, nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za proizvodnju VMP, nadzor dobre proizvođačke prakse VMP, izdavanje odobrenja za promet VMP na veliko i nadzor prometa VMP na veliko je Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).
Izuzetak od navedenog je izdavanje odobrenja za jednokratni unos/uvoz VMP i dostava podataka o opsegu prodaje VMP na veliko za prethodnu godinu, koji ostaju u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.


Radi zaštite zdravlja ljudi provodi se praćenje ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani. Svaki posjednik životinja namijenjenih prehrani ljudi obvezan je prema članku 87. Zakona o veterinarstvu (NN, 41/07) voditi i čuvati (najmanje 5 godina) evidenciju o liječenju navedenih životinja. Evidencija se mora voditi kako bi se moglo dokazati da su navedeni veterinarsko-medicinski proizvodi primijenjeni prema uputi o lijeku, te se poštovao utvrđeni vremenski period od zadnje primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda (karencija) prije stavljanja proizvoda životinjskog podrijetla u promet.

Knjiga evidencija o liječenju životinja i karenciji (Word)

„Poštovani,
Obavještavamo Vas da je od 01. veljače 2017. godine stupila je na snagu nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17) koja donosi bitne promjene u naplati općih i posebnih pristojbi u odnosu na prethodni Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14.). 
 
Sukladno novoj Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi za sve zahtjeve i druge podneske koje stranka podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane,  nakon 31. siječnja 2017. godine naplaćuje se novčani iznos od -

od 35,00 kn (slovima: trideset pet).Novčani iznos od 35,00 kn (slovima: trideset pet) predstavlja upravnu pristojbu određenu po Tar.br. 2. sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/2017) i članku 1. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2017).“
 

 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.