Koordinacija sluĹžbenih kontrola

Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola Republike Hrvatske

POPIS PROPISA KOJE UREĐUJE PODRUČJE SLUŽBENIH KONTROLA 
http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/
 Nova Uredba o službenim kontrolama - UREDBA (EU) 2017/625

Uredbom (EU) 2017/625 su obuhvaćene službene kontrole koje provode nacionalna tijela za provedbu zakonodavstva kako bi se verificirala usklađenost s pravilima o poljoprivredno-prehrambenom lancu u brojnim područjima, uključujući:
  • hranu i sigurnost hrane, cjelovitost i zdravstvenu ispravnost hrane tijekom proizvodnje, prerade i distribucije;
  • namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš radi proizvodnje hrane i hrane za životinje;
  • hranu za životinje i sigurnost hrane za životinje tijekom proizvodnje, prerade, distribucije i upotrebe;
  • zdravlje i dobrobit životinja;
  • ekološku proizvodnju i označivanje.
Uredbom se također obuhvaćaju uvozi određenih životinja i robe:
  • s područja izvan EU-a koji podliježu provjerama na graničnim kontrolnim postajama;
  • roba koja se prodaje putem interneta.

 

Uredbom se utvrđuju zajednička pravila za službene kontrole EU-a kako bi se osigurala ispravna primjena i provedba zakonodavstva u pogledu poljoprivredno-prehrambenog lanca za zaštitu zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja.

Uredbom se uvodi bolje ujednačeni i koherentniji pristup službenim kontrolama i mjerama izvršavanja u poljoprivredno-prehrambenom lancu te se osnažuje načelo kontrola utemeljenih na riziku.

Većina članaka uredbe, kao što su članci o području primjene, definicijama, pravilima za nadležna tijela, financiranju službenih kontrola i provedbenim mjerama nadležnih tijela, primjenjivat će se od 14. prosinca 2019.

Više o Uredbi možete pronaći na web stranici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4300993&from=HR
 
 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.