Hrana za životinje/Animal feed

 

Na temelju Članka 17. Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1831/2003 od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje, objavljujemo:
 


Plan monitoringa hrane za životinje u 2020. godini/Monitoring plan for animal feed in 2020.
Plan monitoringa za hranu za životinje u 2021. godini/Monitoring plan for animal feed in 2021.

© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.