Nusproizvodi životinjskog podrijetla / Animal by-products

 Od 13. travnja 2015 godini nadalje na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstva i sigurnost hrane (UViSH) i stranicama Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) dostupna je za preuzimanje nova verzija aplikacije NUSPROIZVODI.

Obavijest_početak_Aplikacija NUSPROIZVODI

NUSPROIZVODI_korisničke_upute_ver_01042015

U novoj verziji aplikacije evidentira se i otprema nusproizvoda kategorije 3 iz objekata za proizvodnju hrane te iz ugostiteljskih objekata i maloprodajnih objekata – bivša hrana.

Novost je i obaveza ispisa komercijalnog dokumenta iz aplikacije na mjestu otpreme NŽP (lokacija/mjesto utovara) u tri primjerka.

Do nabave i ugradnje mobilnih printera za ispis komercijalnog dokumenta iz vozila, do 30. travnja 2015, dozvoljava se korištenje dosadašnjih obrazaca  koji se sada koriste za evidenciju otpreme NŽP-a, uz obaveznu uspostavu sljedivost između oznake s obrasca i oznake koju generira računalna aplikacija.

Kontrola  transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE)  i  postupanje sa specificiranim rizičnim materijalom (SRM)
 
Na stranicama Europske komisije (EK) dostupne su informacije o kontroli TSE-a (uključujući BSE i scrapie).
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse_en
 
Također, dostupno je i Izvješće EK o načinu uklanjanja SRM-a kod goveda koja potječu iz zemalja s kontroliranim ili neodređenim rizikom u odnosu na GSE.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_tse_report_bovine-anatomy_en.pdf
 
EK je pripremila i video o načinu uklanjanja zadnja 4 metra tankog crijeva u goveda koja potječu iz zemalja s kontroliranim ili neodređenim rizikom u odnosu na GSE.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I123456&videolang=INT
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.