Službeni laboratoriji u području provedbe veterinarske djelatnosti


Službeni laboratoriji

Rješenje- HVI-Bolest kvrgave kože –naziv laboratorija Hrvatski veterinarski institut

Rješenje- E.C. Inspekt d.o.o.

Kalendar događanja